GT zakończyła badania sejsmiczne 3D w Dolnej Saksoni w Niemczech. Akwizycja danych w rejonie kopalni soli Asse miała na celu zebranie najnowszych informacji o budowie geologicznej obszaru. Zlecenie zrealizowano z zastosowaniem ultralekkiego systemu nodalnego, co przełożyło się na zwiększenie efektywności i bezinwazyjności badań przy jednoczesnym uzyskaniu doskonałego odwzorowania wgłębnego. W trakcie realizacji zastosowano rekordową w skali europejskiej liczbę 40000 czujników nodalnych.

Pozostałe newsy