Nasze rozwiązania

Szlaki komunikacyjne

Realizowane przez nas prace badawcze, wspólnie z usługami geologiczno-wiertnicznymi i geotechnicznymi, stosowane są m.in. przy nowoprojektowanych autostradach, drogach ekspresowych oraz liniach kolejowych, wykonywanych zgodnie ze standardami i wymogami GDDKiA i PLK S.A. (Program badań geofizycznych (PBGf), Dokumentacja badań geofizycznych (DBG)). Aktywnie uczestniczymy w największych projektach na terenie całego kraju.

Obiekty hydrogeologiczne

Nasze badania geofizyczne dostarczają również informacji o stanie technicznym obiektów hydrotechnicznych i ich podłożu. Stosujemy nieinwazyjne techniki badań, które dają możliwość pełnego rozpoznania i lokalizacji osłabionych fragmentów konstrukcji, które mogą ulec przerwaniu w czasie fali powodziowej. Oferujemy także sprawdzone nieinwazyjne rozwiązania dla badania osuwisk, w szczególności dla wyznaczania stref potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi.

Morskie farmy wiatrowe

Nasi specjaliści oferują również rozwiązania dla określenia środowiskowych uwarunkowań morskich farm wiatrowych (MFW), a także podmorskiego wyznaczenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych łączących MFW z lądem. Wspólnie z usługami geologiczno-wiertnicznymi i geotechnicznymi stosujemy w tym obszarze najnowocześniejszą technologię dostępną w kraju.

Metoda MASW

Oferujemy także badanie gruntu z wykorzystaniem fal poprzecznych metodą MASW, pozwalającą śledzić granice geologiczne między wykonanymi otworami geotechnicznymi, wyznaczać strefy rozluźnień w badanym materiale, wyznaczać parametry geotechniczne gruntu, znajdować pustki, niejednorodności lub wymycia w gruncie oraz określać parametry hazardu sejsmicznego zgodne z normą Eurokod-8.

 

Badania sondą Geoprobe

Oferujemy pobór prób i badania gruntu i wody, a także instalujemy piezometry w badaniach środowiskowych i sozologicznych urządzeniem „GEOPROBE”. Bardzo istotną cechą naszych rozwiązań jest możliwość pobierania próbek gruntu i wody gruntowej pod warstwą utwardzoną (beton, asfalt itp.). Dla naszych sond warstwa utwardzona o grubości do ok. 70 cm nie stanowi problemu dzięki połączeniu siły udaru z obrotem końcówki tnącej.

Głębokie uziomy anodowe
ochrony katodowej

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem (projekt+budowa) głębokich uziomów anodowych ochrony katodowej konstrukcji podziemnych. Nasze rozwiązania pozwalają na zastosowanie ochrony czynnej w stosunku do starzejących się instalacji technologicznych, stwarzających potencjalne ryzyko awarii ze względu na postępującą korozję. Nasze rozwiązania pozwalają na zahamowanie procesów korozji do wartości założonego kryterium ochrony katodowej.