Badania i rozwój oraz innowacje

Poświęcamy nasze wysiłki badawczo-rozwojowe na poprawę wydajności procesów i analiz, a także wzmocnienie kontroli jakości. Dzięki nieustannemu rozwojowi, możemy oferować na konkurencyjnych warunkach interpretację dużych ilości danych otworowych, a także wielowymiarowe metody statystyczne wykorzystujące obszerne zbiory danych geofizyki wiertniczej (elektrofacje, big data, machine learning),

Jednym z naszych najnowszych rozwiązań w zakresie interpretacji danych otworowych jest program Poprawki LLD LLS 2021, który został stworzony wspólnie z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprogramowanie w unikalny sposób ułatwia identyfikację efektu Groningena na danych oporności z Dual Laterolog i obliczanie rzeczywistej oporności (Rt).