Nasze rozwiązania

Łączenie wielu zdjęć sejsmicznych oraz standaryzacja sygnału sejsmiczneg

Nieinwazyjne tłumienie zakłóceń - własne metody GT

 

 

Nasze innowacyjne rozwiązania z powodzeniem realizują szeroki zakres celów badawczych. Poszukiwanie węglowodorów i innych surowców mineralnych, przemysł wydobywczy, podziemne magazyny, energia geotermalna, farmy wiatrowe i lokalizacje pod elektrownie to tylko niektóre z obszarów, w których się wyróżniamy.

 

Modelowanie strefy przypowierzchniowej w rejonach pustynnych - zaawansowane metody przetwarzania GT

 

Oferujemy usługi z wykorzystaniem wiodących pakietów oprogramowania do przetwarzania danych sejsmicznych wspieranych naszymi unikatowymi narzędziami, algorytmami i sekwencjami przetwarzania zapewniającymi najlepsze dostępne obrazowanie danych sejsmicznych pochodzących z lądu, morza, strefy przejściowej i otworów wiertniczych. Podejście i doświadczenie GT zapewnia niezwykła skuteczność w integracji nowoczesnych metod obrazowania danych sejsmicznych. Jesteśmy ekspertami w zaawansowanym przetwarzaniu danych sejsmicznych, w którym wysokiej jakości wyniki osiąga się dzięki dedykowanym własnym rozwiązaniom, a nie w pełni zautomatyzowanemu procesowi.

Innowacyjne rozwiązania GT dla rekonstrukcji relacji amplitudowych na danych ze zmieniającym się poziomem zakłóceń

 

 

Potrafimy szybko reagować na napotykane problemy poszukiwawcze, szczególnie w zakresie złożonej geologii, wyzwań strefy małych prędkości, nasunięć i stref fałdowań, złóż  łupkowych, złóż szczelinowatych, anomalii wysoko/nisko-prędkościowych w strefie przypowierzchniowej,  wysadów solnych, stref przejściowych, złóż geotermalnych, generowania danych syntetycznych, badań sejsmicznych szerokiego profilu, projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych i wielu innych.

ECP GT - zaawansowana metoda poprawy sygnału do szumu

Nasze skuteczne know-how obejmuje m.in: łączenie różnych zdjęć sejsmicznych wraz ze standaryzacją sygnału sejsmicznego, określanie optymalnych poprawek statycznych i kinematycznych, formowanie sygnału sejsmicznego, tłumienie zakłóceń koherentnych i przypadkowych, rekonstrukcję względnych relacji amplitudowych, Q kompensację, tłumienie refleksów wielokrotnych, interpolację/regularyzację tras sejsmicznych, poprawę stosunku sygnału do szumu, zaawansowane izotropowe i anizotropowe migracje czasowe i głębokościowe przed składaniem (VTI, TTI, HTI), obrazowanie głębokościowe z zaawansowaną budową modelu wstępnego, jak również udokładnianie modelu poprzez tomografię refleksyjną w tym tomografię pełnego azymutu FAZ. Ponadto realizujemy obrazowanie spekularne / dyfrakcyjne, inwersję pełnego pola falowego dla odwzorowania skomplikowanych struktur geologicznych, sektoryzację danych sejsmicznych pełnego azymutu, estymację atrybutów VVAZ/AVAZ z pakietu ES360, a także poprawę koherencji sygnału (ECP).

Interaktywne formowanie sygnału elementarnego - rozwiązania własne GT
Obrazowanie dyfrakcyjne