Zdalne przetwarzanie danych

Ciągłość procesu poszukiwawczego jest dla nas priorytetem. Dzięki globalnemu przetwarzaniu w prywatnej chmurze obliczeniowej i wysokowydajnym procesom zarządczym, nasze zespoły mogą skutecznie operować w trybie pracy zdalnej. Nawet w obliczu pandemii COVID-19, mimo niesprzyjających warunków, udało nam się zrealizować projekty przetwarzania danych w terminie z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Możliwość pracy zdalnej zapewnia naszej firmie bezpieczeństwo pracowników oraz elastyczność w przypadku nieprzewidzianych i niezależnych od nas zdarzeń pojawiających się w sektorze poszukiwań naftowych.

Oprócz udoskonalania naszej organizacji pracy, dostarczamy klientom rozwiązania do zdalnego przetwarzania danych w oparciu o technologię NX. Realizacja lub nadzorowanie każdego projektu przetwarzania może odbywać się w pełni zdalnie w zabezpieczonej chmurze GT w czasie rzeczywistym. Pozwala to obniżyć koszty operacyjne i realizować zadania ze swojej lokalizacji łącząc się jednocześnie z naszymi specjalistami w celu wspólnego rozwiązywania problemów. Jesteśmy w pełni gotowi do prowadzenia i pomagania naszym klientom w ich eksploracji, rozpoznawaniu złóż i pracach rozwojowych w trybie współpracy zdalnej.

Ponadto do spotkań online B2B i zdalnego nadzoru wykorzystujemy wideokonferencje Cisco WebEx Meeting Center, MS Teams i inne rozwiązania IT. Pozwalają nam one organizować wielostronne konferencje, w tym Voice over IP (VoIP) lub telefoniczne z możliwością udostępniania dokumentów, prezentacji lub zasobów komputerowych.