Monitoring mikrosejsmiczny

Długi zestaw sond, umieszczany w odwiercie służącym do monitoringu, pozwala na dokładną identyfikację zdarzeń mikrosejsmicznych. Tradycyjne metody umożliwiają zarejestrowanie jedynie niewielkiej części pola falowego, w wyniku czego, ocena lokalizacji danego zdarzenia może być nieprawidłowa. Nasza technologia przetwarzania wymaga identyfikacji fali podłużnej (P-wave) bądź fali poprzecznej (S-wave), różniąc się od metod stosowanych przez firmy konkurencyjne, w których niezbędna jest ocena obydwu typów fal. Oferowane przez nas procedury z zakresu mikrosejsmiki pozwalają wykryć i poprawnie zlokalizować znacznie większą liczbę zdarzeń niż metody konkurencyjne.