PPS zero-offsetowy, offsetowy, kroczący (walk-away) i PPS 3D

Oferowany przez nas długi zestaw sond w sposób istotny przyczynia się do ograniczenia czasu potrzebnego na akwizycję, dostarczając dane, charakteryzujące się bardzo dobrą jakością i ciągłością. Unikalne metody transformacji pozwalają przetworzyć uzyskane rejestracje, przy wykorzystaniu technologii dedykowanych do przetwarzania danych sejsmiki powierzchniowej, w tym procesu migracji.