PPS kroczący wykonywany w trakcie wiercenia, służący do interpretacji strukturalnej w otoczeniu odwiertu i sterowania trajektorią otworów horyzontalnych

W sytuacji, gdy dane sejsmiki powierzchniowej są słabej jakości, lub nie dostarczają wystarczająco dokładnej informacji geologicznej, rozwiązaniem może być umieszczenie zestawu odbiorników w otworze, na etapie jego wiercenia. Taka grupa geofonów służy do wykonania tzw. PPS kroczącego, którego zadaniem jest uzyskanie obrazu w otworzeniu odwiertu. W następnej kolejności, interpretacja uzyskanego zapisu pod katem rozpoznania struktur i stref uskokowych, pozwala na udokładnienie i ewentualne skorygowanie trajektorii odwiertów horyzontalnych. Sterowanie krzywizną otworu musi odbywać się tak, aby odpowiednio trafić na strefę określaną w branży jako ‘landing zone’, unikając uskoków, niewidocznych na obrazie sejsmiki refleksyjnej.