Innowacje

Wspólnie z usługami geologiczno-wiertnicznymi i geotechnicznymi stosujemy w tym obszarze najnowocześniejszą technologię dostępną w kraju obejmującą urządzenie soniczne CRS 170 XL DUO, wibrosondę Seabed SVC 500E  i sondę zaburtową Geomil Manta 200.

Dzięki wdrażaniu i rozwijaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu geotechniki  jesteśmy czołową firmą realizującą badania służące m.in. określeniu dla MFW uwarunkowań środowiskowych wraz z warunkiem ich posadowienia, a także wyznaczaniu przebiegu tras kabli elektroenergetycznych łączących MFW z lądem.

Nasze usługi geotechniczne dedykowane projektom morskich farm wiatrowych obejmują szerokie spektrum innowacyjnych rozwiązań, w tym wiercenia, sondowania sondą zaburtową, sondowania SPT w otworach z dowiercaniem, pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych, pobór prób gruntu przy użyciu wibrosondy oraz wiercenia dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów).