Nasze rozwiązania

Bogate doświadczenie naszego zespołu badawczego pozwala na pozyskanie informacji geologicznej, która w praktyce przekłada się na minimalizację kosztów i czasu realizacji inwestycji. Kompleksowe badania geologiczno-wiertnicze są zatem niezbędnym etapem każdej inwestycji w szeroko pojętym sektorze budowlanym, ze względu na ograniczenie ryzyka przedsięwzięcia. Korzystają na tym nasi klienci, wśród których są m.in. firmy energetyczne, budowlane i projektowe, a także geologiczne.

Nasi pracownicy posiadają nie tylko wiedzę i bogate doświadczenie, ale również niezbędne uprawnienia zarówno geologiczne jak i górnicze obejmujące dozory i nadzory nad wykonywanymi robotami geologicznymi. Prace wiertnicze i badania geofizyczne realizujemy zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018 i stosujemy najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.