Wynajem platformy samopodnośnej

Platforma samopodnośna Geofizyki Toruń S.A. – KOPERNIK-1 jest wysoce wszechstronną jednostką wykorzystywaną do prac geologicznych, geotechnicznych oraz budowlano-instalacyjnych. Platforma operuje głównie na płytkich wodach, przez co doskonale sprawdza się we wszelkich rodzajach prac prowadzonych w obszarach przybrzeżnych. Dzięki solidnej konstrukcji platformy oraz jej wyposażeniu, badania z jednostki można prowadzić nie tylko na wodach wewnętrznych, ale także na płytkich wodach morskich – w strefie przybrzeżnej określanej potocznie jako Nearshore.

Głównym przeznaczeniem platformy jest prowadzenie rozpoznania gruntu w ramach badań geologiczno-geotechnicznych. Tego rodzaju prace są wykonywane na potrzeby budowy tuneli pod zbiornikami wodnymi, mostów, przewiertów HDD, instalacji przejścia z lądu w morze (Landfall), układania kabli czy rurociągów. Ponadto, platforma KOPERNIK‑1 może być wykorzystana do prowadzenia badań geologiczno-geotechnicznych na potrzeby rozpoznania środowiskowych uwarunkowań morskich farm wiatrowych, a także rozbudowy infrastruktury portowej (terminali, pirsów, falochronów etc.). Rozpoznanie geotechniczne z platformy KOPERNIK-1 może być prowadzone również na potrzeby posadowienia platform typu Oil and Gas.
Poza zastosowaniami geotechnicznymi, platforma KOPERNIK-1 może być również wykorzystana przy instalacji lub serwisowaniu istniejących obiektów (pław, kabli, rurociągów etc.) a także przy budowie infrastruktury portowej, na przykład do instalacji pali lub systemów osłonowych. Dodatkowo, może być używana przy budowie mostów czy do instalacji tymczasowych konstrukcji pomocniczych.
Platforma KOPERNIK-1 może również brać udział w różnych pracach terenowych, od rozpoznania geotechnicznego po budowę, a także w wykonaniu instalacji infrastruktury przybrzeżnej, zapewniając kompleksową obsługę projektów budowlanych w obszarach przybrzeżnych.

Parametry techniczne platformy do pobrania

Kontakt w sprawie wynajmu:

tel. +48 691482325

+48 667671629

e-mail: office@geofizyka.pl