Innowacje R&D

Jako uzupełnienie systemu nodalnego GT opracowało mobilne centrum przetwarzania danych oparte na mocy obliczeniowej kart graficznych, zainstalowane w 40-stopowym kontenerze, wyposażone w wydajne systemy chłodzenia i ochrony przeciwpożarowej, które może działać w różnych warunkach na całym świecie.

To wysokowydajne centrum obliczeniowe pozwala podczas jednej operacji wykonać proces ładowania surowych danych z nodów oraz wykonać finalną konwersję do formatu SEG D.

Automatyzacja procesu obejmuje m.in. przypisanie nodom pozycji w siatce projektu oraz usunięcie zakłóceń harmonicznych w przypadku rejestracji danych z wykorzystaniem technologii slip sweep.

Dla poprawy wydajności prac polowych wdrożyliśmy systemy inercyjne, które przyspieszają pomiary geodezyjne na obszarach leśnych za pomocą sprzętu wykorzystującego procedurę Zero Velocity Update (ZUPT).