Praca w harmonii ze środowiskiem i lokalnymi społecznościami

Nasze rozwiązania w tym obszarze obejmują:

  • prowadzenie skoordynowanej kampanii informacyjnej, tak przed, jak i w trakcie prac badawczych, w celu uzyskania zaufania lokalnej społeczności
  • dopasowanie harmonogramu prac do ograniczeń środowiskowych, m.in okresów lęgowych ptaków
  • prowadzenie prac badawczych przy  współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, zarówno na etapie planowania prac, jak i ich realizacji
  • zastosowanie sprzętu bezprzewodowego minimalizującego wpływ badań na codzienne życie mieszkańców
  • zastosowanie różnych źródeł wzbudzania w tym ultralekkich wibratorów do minimalizacji oddziaływania badań
  • stosowanie systemu geodezji inercyjnej na obszarach leśnych z ograniczonym pokryciem GPS
  • monitorowanie drgań (badania PPV) w obszarach zurbanizowanych i w pobliżu zabytków architektury
  • stosowanie systemu monitorowania pojazdów dla zminimalizowania zagrożeń związanych z transportem drogowym