Badania i rozwój oraz innowacje

Niektóre z naszych ostatnich innowacji to m.in. wdrożenie do użycia systemu do uwalniania sond przychwyconych w otworze wiertniczym. System wspomaga wyciąganie zestawu sond pomiarowych uwięzionych podczas wykonywania prac otworowych. Rozwiązanie ma charakter innowacyjny w skali kraju.

System umożliwia ograniczenie ryzyka uszkodzenia lub utraty sprzętu podczas badań. Korzyści wynikające ze stosowania sytemu to skrócenie czasu operacji w otworze oraz ograniczenie ryzyka uszkodzenia lub utraty sprzętu pomiarowego w porównaniu do inwazyjnych metod instrumentacji wiertniczej. System składa się z kablowych nożyc hydraulicznych oraz zdalnie odłączanej głowicy kablowej.