Perforacje

Perforatory rurowe

Perforatory rurowe są zaprojektowane do zapuszczania na kablu karotażowym, rurach wydobywczych, przewodzie wiertniczym lub przewodzie Coiled Tubing. Wszystkie stosowane materiały wybuchowe są zoptymalizowane w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów perforacji. Dla zachowania dużej swobody w doborze ładunków kumulacyjnych są dostępne ładunki głęboko penetrujące oraz typu Big Hole. Ponadto oferujemy ładunki  z reaktywną wkładką kumulacyjną.

Systemy perforacyjne zapuszczane przez rury wydobywcze

PERFORATOR LISTWOWY:
Perforator listwowy z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi TTG jest wydajnym, pół-traconym systemem perforacyjnym zapuszczanym przez rury wydobywcze.

PERORATOR LINK:
Perforator Link z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi pozwala na uzyskanie korzyści wynikającej z zastosowania cynkowych korpusów ładunków kumulacyjnych w celu uzyskania jak najmniejszej objętości pozostałości po odpaleniu. Ten całkowicie tracony system znajduje zastosowanie do perforacji przez rury wydobywcze, gdzie podstawowym rozważanym wyborem jest głęboka, fazowana perforacja oraz jej umiarkowany koszt.

Metoda plug&perf

Oferowany zestaw plug&perf odpalany selektywnie umożliwia bardzo elastyczne, wieloetapowe udostępnianie formacji w otworach zarurowanych. Zabiegi plug&perf są zaprojektowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i dokładności, co może zredukować kosztowny, nieproduktywny czas pomiędzy etapami szczelinowania, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy technologii, takiej jak elektroniczne adresowalne przełączniki z indykacją odpalenia w czasie rzeczywistym, zapalniki elektroniczne niewrażliwe na prądy błądzące oraz fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. System jest wyposażony w inteligentny elektroniczny układ w celu wyeliminowania problemu nieodpalonych perforatorów poprzez ominięcie wadliwego, co pozwala na kontynuację operacji z wykorzystaniem pozostałych, sprawnych perforatorów.

Technologia stymulacji propellantem

Stosując technologię stymulacji uzyskuje się intensyfikację produkcji/iniekcji, poprzez przełamanie formacji przez wykonaną perforację i stymulacje strefy przyodwiertowej. Istnieje możliwość wykonania modelu zabiegu stymulacji oraz rejestracja jego przebiegu przy użyciu ciśnieniomierzy o wysokiej prędkości próbkowania.

Rodzina produktów StimGun składa się z trzech unikalnych konfiguracji przyrządów:

  • StimGun, standardowy perforator rurowy i nasunięte na niego tuleje wykonane z propellantu
  • Przyrząd Stim Tube jest cylindrycznie wymodelowanym propellanetm wokół stalowej rurki, w której umieszczony jest lont detonujący
  • Przyrząd Well Stimulation (WST) zbudowany jest z cylindrycznego pręta wykonanego z mieszaniny utleniacza i żywicy, z centralnym systemem zapłony. Jest stosowany w otworach zarurowanych lub niezarurowanych, gdzie nie występują redukcje średnicy wewnętrznej.

Zalety technologii stymulacji propellantem:

  • Eliminuje problem przyodwiertowej strefy uszkodzeń, spowodowanej przez zwierciny, cement, osad płuczkowy, narosty, bentonit itp.
  • tworzenie sieci szczelin
  • intensyfikacja produkcji/wydatku zatłaczania
  • redukcja kosztu szczelinowania hydraulicznego w wyniku przełamania formacji
  • poprzez zastosowanie propellantu poprawa efektywności zabiegu kwasowania