Nasze rozwiązania

Dzięki doświadczonym inżynierom i zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym dostarczamy precyzyjne informacje geologiczne niezbędne do oceny złoża i występujących w nim węglowodorów. Nasz zespół zapewnia kompleksową analizę, z pełną informacją otworową, dla wiarygodnej identyfikacji potencjału formacji złożowej.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa pozwalają nam świadczyć wysokiej jakości usługi w zakresie wielopoziomowych perforacji  w otworach pionowych i horyzontalnych. Oferujemy perforacje na kablu karotażowym oraz na przewodzie wiertniczym (TCP), gdzie perforatory mogą być inicjowane elektrycznie, mechanicznie i ciśnieniowo. Rozwiązania GT uwzględniają zależności pomiędzy rodzajem perforatora, otworem wiertniczym i skalą zbiornikową w sposób umożliwiający pomoc klientowi w osiągnięciu maksymalnej produkcji z otworu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas wykonywania perforacji na kablu, są stosowane zapalniki RF Safe, które zabezpieczając przed nieintencjonalnym, przedwczesnym odpaleniem ładunku materiału wybuchowego, spowodowanym przez prądy błądzące, elektrostatyczność czy fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.

Realizujemy także usługi stymulacji złożowej z użyciem propellantów, poprawiając w ten sposób parametry eksploatacyjne odwiertów. Innym ważnym elementem naszej działalności są prace interwencyjne związane z usuwaniem awarii wiertniczych, obejmujące mi.in.: uwalnianie przewodów wiertniczych oraz ocenę stanu technicznego odwiertu po awarii. Pozwala to zredukować nieproduktywny czas i koszty wiercenia do minimum. Naszą przewagą konkurencyjną jest również efektywna metoda likwidacji otworów wiertniczych bez konieczności angażowania urządzenia wiertniczego.