Serwis aparatury kontrolno-pomiarowej Mud Logging

Wybrane parametry wiertniczo-gazowe rejestrowane przez serwis mud logging

Parametry wiertnicze – mud logging:

 • głębokość otworu (DEPT)
 • położenie świdra (BITP)
 • pozycja haka (HOOKP)
 • ciężar na haku (HKLD)
 • nacisk na świder (WOB)
 • obroty stołu wiertniczego / Top Drive (RPM)
 • moment obrotowy stołu wiertniczego / Top Drive (RT)
 • obroty silnika wgłębnego (MMRPM)
 • ciśnienie tłoczenie pomp płuczkowych (SPP)
 • ciśnienie płuczki w przestrzeni (CSP)
 • suwy pomp płuczkowych (SPM)
 • postęp mechaniczny wiercenia (ROPT)

Parametry płuczkowe – mud logging:

 • poziom płuczki na zbiornikach (PVT)
 • wydatek pomp płuczkowych (FLOC)
 • wypływ płuczki z otworu (FLOW)
 • ciężar właściwy płuczki (MWI, MWO)
 • temperatura płuczki (MTI, MTO)
 • pH płuczki (PHI, PHO)
 • przewodność płuczki (MCO)

Parametry dodatkowe i zgazowanie płuczek – mud logging:

 • Czujniki H2S
 • Czujniki CO2
 • Pomiar węglanowości prób,
 • Czujniki SO2
 • Czujniki O2
 • Eksplozymetr (LEL dla CH4)
 • Czujnik zadymienia
 • Pomiar zgazowania płuczki C1-C5

Najważniejsze Parametry kalkulowane- mud logging:

 • Głębokość pionowa otworu (TVD)
 • Obroty silnika wgłębnego (MMRPM)
 • Nacisk liczony (WOBC)
 • Ciężar na haku kalkulowany (WOHC),
 • Ciężar na haku podczas marszowania (WOHT)
 • Prędkość zapuszczanego/wyciąganego zestawu (STSP)
 • Pojemość otworu (VOHO)
 • Wyporność stali przewodu wiertniczego (DISP)
 • Pojemność pierścieniowa otworu (VOAN)
 • Głębokość wynoszenia płuczki (DPLM)
 • Głębokość wynoszenia próbki (SPLM)
 • Głębokość wynoszenia próbki gazowej (DPLG)
 • Czas płynięcia płuczki do spodu i ze spodu (LTSB i LTBS)
 • Bilans płuczki (PVB, PVA, PVT) – obejmujący zgłębianie
 • Ciężar zestawu (z podziałem na sekcje)
 • Praca liny
 • Czas pracy świdra
 • Ekwiwalentny ciężar płuczki (ECD)
 • Wykładnik energetyczny (DEXP)
 • Wykładnik energetyczny skorygowany (DEXP)
 • Trend zmiany wykładnika (DCN)
 • Gradient ciśnienia porowego (GP)
 • Gradient ciśnienia szczelinowania (GS)
 • Gradient ciśnienia nadkładu (GG) – geostatyczny

Zalety systemu pomiarowego węglowodorów:

 • Dwa niezależne chromatografy
 • Czas analizy 30 lub 90 s
 • Zakres pomiarowy C1-C5: 5 ppm – 100%
 • Total Gas 10ppm – 100% – pomiar ciągły
 • Kalibracja w oparciu o 2 punkty lub więcej
 • Analiza prób z degazatora (degazacja płuczki podczas wiercenia)
 • Krzywa kalibracyjna chromatografu and total gas’a może być kalibrowana za pomocą dwóch lub więcej punktów.
 • Wyświetlanie analiz i sterowanie za pomocą dotykowego ekranu LCD.
 • System składa się ze stabilnie pracujących i łatwych w naprawie komponentów.
 • Na życzenie klienta, również na wyposażeniu aparatur może znajdować się system do pobierania prób gazowych w standardzie ISOTUBE

Oferowany serwis monitorowania parametrów wiertniczo-gazowych mud logging jest zgodny ze standardem W.T.I.S.

W czasie pracy jednostki, na bieżąco uzupełniana jest dokumentacja geologiczna oraz sprawozdania z prowadzonych prac wiertniczych, m.in:

 • Logi głębokościowe – standardowe oraz dostosowane do potrzeb zleceniodawcy
 • Logi czasowe po zamknięciu każdej doby
 • Logi czasowe dla wybranego interwału czasowego oraz wybranych parametrów
 • Logi czasowe – marszowe
 • Raporty tekstowe po zamknięciu każdej doby
 • Końcowe sprawozdanie tekstowe
 • Rzuty trajektorii otworów kierunkowych
 • Bazy danych czasowa – standardowo z zapisem 5 sekund
 • Baza danych głębokościowa – standardowo z zapisem od 0,1 m