Production Logging

Podstawowe sondy

 • Mufolokator
 • Sonda do pomiaru gęstości medium
 • Sonda wodna
 • Sześcioramienny przepływomierz typu Fullbore
 • Przepływomierz typu continous
 • Przepływomierz typu In-line
 • Przepływomierz z łożyskami szafirowymi typu continous
 • Ciśnieniomierz kwarcowy
 • Gamma Ray
 • Modem ultra link
 • Termometr z sondą platynową
 • Kawernomierz typu Dual Caliper X-Y
 • Ciężarowskaz wgłębny